הסכם עבודה מפקח בניה בפרויקט הוספת מעלית

 

כל פרויקט בניה חייב להתבצע על פי הסכמים שגובשו מראש, ומאשררים את ההתחייבויות של כל צד בפרויקט. כאשר אתם סוגרים הסכם עבודה מפקח בניה הוא נושא שאתם רוצים לכלול בהסכם הזה, ובהיבט זה אתם רוצים להבטיח שמפקח הבניה יהיה גורם מקצועי שיגויס על ידכם וייצג אתכם בפרויקט, ולא את קבלן הביצוע.

 

מהם הנושאים בהם עוסק הסכם עבודה בפרויקט בניה הכולל הוספת מעלית?

בכל תהליך של רכישת מוצר או שירות, קיים הסכם שמפרט את התחייבויות הצדדים ואת הסנקציות שיוטלו על צד שמפר את ההתחייבויות האלה. הסכם כזה קיים גם כאשר אתם נכנסים לסופר מרקט לקנות חבילת פסטה, גם אם ההסכם לא כתוב ואתם לא נדרשים לחתום עליו לפני כל כניסה לסופר מרקט. הסכם עבודה בפרויקט בניה, הוא הסכם שנחתם בין הצדדים, קרי בין קבלן הביצוע וביניכם הלקוחות.

במסגרת הסכם העבודה יש להכניס את כל הדרישות וההתחייבויות של הקבלן כלפיכם וכלפי הפרויקט. בכלל זה יש לכלול התחייבויות של הקבלן לעבודה על פי החוק, על פי הכללים ההנדסיים, על פי תקנות הבניה בישראל וכן הלאה. כמו כן, יש לכלול התחייבויות שלו לגבי המפרט הטכני של הפרויקט, ובכפוף להיתר הבניה שניתן לפרויקט ותכנית הבניה ולוחות הזמנים שהוגדרו עבורו.

 

מהו מקומו של מפקח בניה בהסכם עבודה?

בגיבוש הסכם עבודה מפקח בניה קבוצת אגס הוא נושא שאתם רוצים לסגור מראש, ולשם כך עליכם להבין תחילה את תפקידו של מפקח הבניה ואת משמעות מעורבותו בפרויקט. מפקח הבניה הוא איש המקצוע שאמור לוודא שכל פעולות הבניה המבוצעות בשטח, מבוצעות על פי התחייבויות הקבלן כפי שהן מופיעות בהסכם העבודה, וזה אומר סטנדרטים, כללים, חוקים, תכניות בניה, לוחות זמנים וכן הלאה.

בהתאם לכך, מפקח הבניה הוא איש מקצוע שבפועל צריך לייצג את האינטרסים שלכם ולא את האינטרסים של קבלן הביצוע, שלעיתים יכולים להיות אינטרסים מנוגדים לחלוטין. על כן, במסגרת הסכם עבודה מפקח בניה צריך להיות מוגדר כאיש מקצוע שגיוסו הוא באחריותכם, ומפקח בניה שיובא מטעמו של הקבלן הוא למעשה חסר סמכות ודעותיו המקצועיות אינן מחייבות אתכם.

הנושא של מפקח בניה הוא רק דוגמא של אלמנטים חשובים אותם אתם רוצים לסגור מלכתחילה במסגרת הסכם העבודה. על כן, לפני שאתם מגבשים וחותמים על הסכם עבודה כזה, אתם רוצים לשבת עם עורך דין מקרקעין מתאים, או להיעזר באיש מקצוע מענף הבניה, שיש לכם בטחון בכוונותיו, ולקבל ממנו את כל המידע הדרוש לכם בכדי להבטיח שהסכם העבודה ייצג היטב את האינטרסים שלכם בפרויקט.

 

בגיבוש הסכם עבודה מפקח בניה הוא נושא חשוב וקריטי שאתם רוצים לסגור מראש, ובהיבט זה חשוב לכלול בהסכם את התחייבות הקבלן לעבוד על פי הוראות הפיקוח של מפקח בניה מטעמכם ולא מטעמו.

השארת תגובה